This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start

Energia i Środowisko w Katowicach


fb Odwiedź nas na Facebooku

 

Katowice to miasto, w którym żyje prawie 300 tys. mieszkańców i do tego położone jest w centrum aglomeracji, którą zamieszkuje ponad 2 mln osób.

Dla tak dużej aglomeracji bardzo ważne jest podejmowanie przez poszczególne Miasta szeregu działań mających na celu efektywne gospodarowanie energią oraz ograniczenie jej negatywnego wpływu na środowisko. 

Portal „Energia i Środowisko w Katowicach” powstał w 2009 r. jako jedno z działań edukacyjnych i ma przed sobą bardzo ważne zadanie – stać się źródłem informacji dla Państwa na temat dość skomplikowanych spraw określanych jako „Energetyka komunalna”, a związanych z:

  • racjonalnym gospodarowaniem nośnikami energii,
  • planowaniem energetycznym,
  • zwiększeniem efektywności energetycznej,
  • ochroną powietrza,
  • edukacją ekologiczną.

 

Bardzo ważne jest, abyście Państwo w jednym miejscu mogli uzyskać informację o najważniejszych sprawach dotyczących „energetyki komunalnej” oraz byli włączani w procesy planistyczne i decyzyjne w zakresie wspólnej realizacji zadań związanych z gospodarką energetyczną.

Realizacja powyższych działań przyczyni się niewątpliwie do bardziej racjonalnego gospodarowali środkami finansowymi ale przede wszystkim pozytywnie wpłynie na poprawę jakości powietrza.

W tym miejscu chciałem przedstawić Energetynkę i Atmosferka.

energetynka_atmosferek_kolor.jpg 

To właśnie ta para dzieciaków towarzyszyć nam będzie podczas naszych spotkań i działań edukacyjnych związanych z ochroną powietrza realizowanych przez miasto Katowice.

Liczymy na Państwa inicjatywę, pomysły i na dobrą współpracę przy realizacji wszystkich naszych zamierzeń, ponieważ bez Państwa pomocy i wspólnych działań, poprawa jakości powietrza jest niemożliwa.

 
Daniel WOLNY
Kierownik Biura Zarządzania Energią
Administrator Portalu