This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ankietyzacja Podmiotów działających na terenie miasta Katowice na potrzeby opracowania PGN

Ankietyzacja Podmiotów działających na terenie miasta Katowice na potrzeby opracowania PGN

W związku z przystąpieniem przez miasto Katowice do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice" (PGN), zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej działań planowanych bądź realizowanych obecnie na terenie naszego miasta.

Wszelkie informacje na temat prowadzonych bądź planowanych działań pozwolą na stworzenie kompleksowego opracowania, uwzględniającego wszelkie lokalne uwarunkowania i zagadnienia.

W obszarze zainteresowania PGN są przedsięwzięcia związane z efektywnym wykorzystaniem energii, ograniczeniem emisji jak i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą: termomodernizacja budynków, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń na energooszczędne, wykorzystanie energii odpadowej czy modernizacja sieci dystrybucyjnej.

Ankieta charakteryzująca przedsięwzięcia dostępna jest do pobrania:

Ankieta PDF

Ankieta Excel

________________________________________________________________________________________ 

Prosimy od wypełnienie i dostarczenie ankiety do dnia 18.04.2014 r.

na adres e-mail:

l.polakowski@fewe.pl lub p.kukla@fewe.pl

lub na adres pocztowy:

Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ul. Rymera 3/4, 40 - 048 Katowice

fewe_logo

Ankiety dostarczone do Wykonawcy opracowania po wyznaczonym terminie nie będą poddane analizie i nie zostaną wprowadzone do opracowania.

W przypadku pytań dotyczących sposobu wypełnienia ankiety prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Fundacji:

Piotr KUKLA – tel. (032) 20 35 114 wewn. 13

Łukasz POLAKOWSKI – tel. (032) 20 35 114 wewn. 22

______________________________________________________________________________________

Osobą odpowiedzialną ze strony Urzędu Miasta Katowice za nadzór nad realizacją opracowania  jest:

Daniel WOLNY
Główny Specjalista
Referat Zarządzania Energią
Wydział Budynków i Dróg
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
pok. 516
tel.: (032) 25 93 432
fax: (032) 25 93 203
daniel.wolny@katowice.eu