This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Duńczycy testują magazyny ciepła z gorących skał

Duńczycy testują magazyny ciepła z gorących skał

W Danii, rozpoczęły się testy instalacji pilotażowej wykorzystującej gorące kamienie do magazynowania energii elektrycznej w formie ciepła. High-temperature thermal energy storage (HT-TES) to połączenie tanich, nieulegających degradacji i przyjaznych środowisku materiałów magazynowych z dobrze poznanymi technikami magazynowania energii, które ma zapewnić zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie sprawności całego procesu.

Firma SEAS-NVE wraz z Duńskim Uniwersytetem Technicznym oraz kilkoma innymi przedsiębiorstwami skończyły pracę nad wybudowaniem jednostki eksperymentalnej, znajdującą się w Duńskim Ośrodku Naukowym Risø. Teraz nadszedł czas sześciomiesięcznych testów, w trakcie których badane będą m.in. różne materiały skalne magazynujące ciepło oraz podstawowe parametry energetyczne całej instalacji. Jeśli testy zakończą się sukcesem, w planach jest wybudowanie jednostki badawczej na większą skalę, zbliżonej wielkością do jednostek w pełni współpracujących z systemem.

Zasada pracy całej technologii jest prosta: gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest niewielkie, energia pochodząca ze źródeł OZE (np. z farmy wiatrowej) jest wykorzystywana do podgrzania powietrza. Następnie, powietrze omywa zaizolowane złoże kamieni, nagrzewając je do temperatury ok. 600OC. W trakcie szczytów zapotrzebowania, zimne powietrze przepływa przez to złoże, które oddaje zmagazynowane ciepło. Podgrzane powietrze służy do produkcji pary, która trafia na turbinę w celu produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła systemowego. Ze wstępnych obliczeń szacuje się, że technologia ta jest w stanie zmagazynować maksymalnie 500 MWh energii przy cenie magazynowania ok. 46 dolarów za kWh energii elektrycznej. Straty ciepła w złożu szacowane są na poziomie od 1 do 5 procent.

..."

_____________________________________________________________________

Więcej na stronie: http://biznesalert.pl/dunczycy-testuja-magazyny-ciepla-z-goracych-skal/?fbclid=IwAR1DYxgCCUzju4f5XY_BR_WJBWibnNeaCFcHrfXpQNu6mn27e2n_beAuzw0