Start
Ekolaur Polskiej Izby Ekologii za „Politykę Miasta Katowice w działaniach na rzecz ochrony środowiska”.