This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Godzina dla Ziemi od miasta Katowice

Godzina dla Ziemi od miasta Katowice

Kiedy 2010-03-27
od 21:30 do 22:30
Gdzie Teren miasta Katowice
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Katowice przyłączyły się do największej na świecie akcji na rzecz ograniczenia zmian klimatu – Godziny dla Ziemi. 27 marca o godzinie 20.30 na godzinę zgasną światła Spodka oraz kopuły na Rondzie im. Generała Jerzego Ziętka. Do akcji może przyłączyć się każdy – wystarczy zgasić światło w swoim domu.

Już po raz trzeci podczas organizowanej przez WWF akcji miliony ludzi na całym globie na jedną godzinę zgaszą światło, aby symbolicznie przeciwstawić się największemu zagrożeniu dla naszej planety i apelować o konkretne działania na rzecz ochrony klimatu. W akcję włączają się osoby prywatne, firmy, a także władze miast, które gaszą światła charakterystycznych dla regionu budynków i obiektów. Do tej pory poparcie i działania w ramach akcji Godzina dla Ziemi zadeklarowały władze 14 miast wojewódzkich, w tym nazwa miasta. W Katowicach światła zgasną na Spodku oraz w kopule na Rondzie im. Generała Jerzego Ziętka

WWF Polska zaprasza do udziału w Godzinie dla Ziemi wszystkie miasta w Polsce. Organizacja ogłasza plebiscyt na miejscowość, która wykaże największe zaangażowanie – zgłosi największą liczba obiektów, których światła zostaną symbolicznie zgaszone przez władze. Istotna będzie też liczba mieszkańców, którzy zarejestrują się na stronie internetowej akcji (www.wwf.pl/godzinadlaziemi).

wwf_logo1

W tym roku w akcję Godzina dla Ziemi w Polsce zaangażowało się 60 znanych osób. Artyści, piosenkarze, aktorzy, dziennikarze i podróżnicy dołączyli do ogólnoświatowego ruchu społecznego w symbolicznym apelu o działanie na rzecz Ziemi.

Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki Moon stwierdził, że Godzina dla Ziemi WWF to „największa demonstracja publicznego zaniepokojenia zmianami klimatycznymi, jaka kiedykolwiek dotąd miała miejsce”. To jednocześnie dowód na to, że dzięki swojej wrażliwości, entuzjazmowi i optymizmowi ludzie na całym świecie potrafią zjednoczyć się wokół jednego celu.

Godzina dla Ziemi WWF to przede wszystkim symboliczny apel ludzi na całym świecie o powstrzymanie niezwykle groźnych dla naszej cywilizacji zmian klimatu. Głównym celem jest demonstracja jedności, determinacji i wiary w to, że świat potrafi zjednoczyć się, by sprostać największemu wyzwaniu naszych czasów – zmianom ekologicznym. Jest ona w tym roku szczególnie istotna, gdyż wbrew oczekiwaniom opinii społecznej, w grudniu ubiegłego roku w Kopenhadze nie doszło do podpisania międzynarodowego porozumienia na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i powstrzymania niebezpiecznych, wywołanych przez człowieka zmian klimatu.

Od początku XIX w. średnia temperatura na świecie wzrosła o ponad 0,7°C. Wybitni eksperci z całego świata, m.in. z Międzyrządowego Panelu ONZ ds. Zmian Klimatu (IPCC) ostrzegają, że przekroczenie granicy 2°C oznaczać będzie katastrofalne zagrożenie dla naszej planety. Spowoduje gwałtowne topnienie lodowców, podniesienie poziomu mórz i oceanów oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Może wyginąć aż 1/3 gatunków istniejących dziś na Ziemi. Niestety, pesymistyczne scenariusze przewidują, że do końca tego stulecia temperatura może wzrosnąć nawet o ponad 5°C. Przyczyna tego zjawiska to przede wszystkim nadmierna emisja gazów cieplarnianych, w tym głównie dwutlenku węgla, wywołana spalaniem paliw kopalnych. Dlatego konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań, aby zahamować ten proces.