This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / III Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

III Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Kiedy 2011-05-16 10:00 do
2011-05-18 17:00
Gdzie Katowice, wybrane lokalizacje na terenie Miasta
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

 

EEC2011

 

Grupa PTWP SA, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, rozpoczęła prace nad kolejną - III edycją Kongresu. Wiadomo już, że ta największa impreza biznesowa organizowana w Europie Środkowej, będąca miejscem dialogu i debaty o kształcie europejskiej gospodarki w najbliższych latach, odbędzie się 16-18 maja przyszłego roku w Katowicach.

Podobnie jak w latach ubiegłych nad merytorycznym i organizacyjnym kształtem Kongresu czuwa Komitet Organizacyjny - Rada Patronacka pod przewodnictwem Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Zagadnienia przyszłorocznej edycji Kongresu będą obejmowały najważniejsze problemy europejskiej gospodarki w jej globalnym kontekście. III Kongres odbędzie się w przededniu objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Europy, co z pewnością wpłynie na merytoryczny kształt obrad. Ważnym obszarem dyskusji będzie także sytuacja finansów publicznych krajów członkowskich Unii, a także nowa perspektywa finansowa UE.

W programie Kongresu nie zabraknie problematyki związanej z realizacją założeń Pakietu energetyczno-klimatycznego, a także tematów najistotniejszych z punktu widzenia unijnej gospodarki, a obejmujących takie dziedziny jak: kierunki polityki regionalnej Unii, bezpieczeństwo energetyczne, polityka transportowa, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, czy rozwój nauki i rola nowych technologii w rozwoju gospodarczym.


Europejski Kongres Gospodarczy 2011, wstępny zakres tematyczny

(tylko tematy zwiazne z energetyką i ochroną klimatu)

 

Polityka energetyczna Unii Europejskiej

 • Pakiet energetyczno-klimatyczny UE. Nowe ambitne cele ograniczania emisji CO2, a konkurencyjność unijnej gospodarki
 • Wspólna polityka energetyczna UE - założenia a praktyka. Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo energetyczne Unii
 • III Pakiet energetyczny UE a europejski rynek energii

Pakiet klimatyczny - wyzwania dla przemysłu zlokalizowanego w UE

 • Perspektywy energochłonnego przemysłu w świetle wymagań Pakietu energetyczno-klimatycznego
 • Sektory zagrożone tzw. ucieczką emisji. Aspekty ekonomiczne i społeczne
 • Konkurencyjność przemysłu w zgodzie ze środowiskiem
 • Pakiet szansą na rozwój - efektywność energetyczna i nowe czyste technologie

Energetyka - odnawialne źródła energii

 • Odnawialny boom. Osiągnięcia i perspektywy UE w dziedzinie energetyki odnawialnej
 • Odnawialne źródła energii - polskie i europejskie doświadczenia i ambicje
 • Jakie rodzaje OZE mają szansę na największy rozwój? Rola regulacji i rynku
 • Odnawialne źródła a stabilność systemu elektroenergetycznego
 • Bariery rozwoju odnawialnych źródeł - rynkowe (cena energii), techniczne i administracyjne
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych w OZE

Innowacyjność w obronie klimatu

 • Kluczowe znaczenie innowacyjności w procesie dostosowania przemysłu do wymagań związanych z ochroną klimatu
 • Czyste technologie węglowe. Koncepcje, projekty, pilotaże. Polska specjalność czy uciekająca szansa?
 • Ochrona klimatu musi się opłacać. Aspekt kosztowy w inwestycjach. Programy Unii Europejskiej na rzecz wspierania rozwoju czystych technologii
 • Nowy zielony rynek - rozwiązania proekologiczne dla przemysłu. Oferta i rzeczywisty popyt
 • Innowacyjność energetyki. Aktualne trendy w inwestycjach

Efektywność energetyczna w Polsce

 • Inwestycje i inne przedsięwzięcia proefektywnościowe w polskiej gospodarce. Potencjał oszczędnościowy
 • Wsparcie instytucjonalne i finansowe inwestycji efektywnościowych. Modele finansowania
 • Konsekwencje zmian w gospodarowaniu energią dla rynku i odbiorców
 • Budownictwo ekologiczne
 • Przyjazne dla środowiska trendy w budownictwie. Świadomość i opinie - projektantów, inwestorów, mieszkańców
 • Nowe technologie budowlane na rynku europejskim i polskim - lżej, prościej, oszczędniej

Ciepłownictwo

 • Procesy prywatyzacyjne. Przykłady; potencjał i atrakcyjność sektora
 • Potencjał rozwoju kogeneracji w Polsce. Możliwości i bariery jego wykorzystania
 • Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem ciepłowniczym w aspekcie właścicielskim, finansowym, inwestycyjnym. Przykłady pozytywnych rozwiązań
 • Kondycja finansowa polskiego ciepłownictwa - model regulacji, a możliwości inwestycyjne. Proces odchodzenia od regulacji kosztowej
 • Czynniki zewnętrzne wpływające na rozwój sektora ciepłowniczego. Znaczenie unijnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych

Energetyka - rynek energii elektrycznej

 • Szanse na wspólny europejski rynek energii. Bariery, trudności, inwestycje infrastrukturalne
 • Stopień uwolnienia rynku w poszczególnych krajach Unii. Rola polityki gospodarczej państw i regulacji unijnych
 • Konieczne działania liberalizujące rynek energii. Rola III pakietu energetycznego UE
 • Wspólna europejska polityka energetyczna - bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo odbiorcy


Biężące informacje na temat Kongresu znajdziecie Państwo na stronie http://www.eec2011.eu/

_______________________________________________________________________________________

Zachęcamy, by już teraz zgłosić chęć udziału w III Europejskim Kongresie Gospodarczym, wypełniając formularz rejestracyjny. Do osób, które zadeklarują wolę uczestniczenia w Kongresie, Organizator będzie na bieżąco przesyłał informacje dotyczące przygotowań.

Formularz rejestracyjny: www.ptwp.pl/konferencje/