This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Inteligentna energetyka - relacja z Kongresu

Inteligentna energetyka - relacja z Kongresu

Zmiany klimatu, możliwości najnowszych technologii i wzrost odpowiedzialności konsumentów- prosumentów – to siły, które w opinii Elżbiety Starakiewicz z IBM zmieniają rynek energii. O tym, jakie programy są już prowadzone i jakie działania, m.in. ustawodawcze muszą być przeprowadzone, aby nadażyć za tymi zmianami, dyskutowano podczas panelu "Inteligentna energetyka dla MSP i gospodarstw domowych", który odbył się dzisiaj w Sali Sejmu Śląskiego.

- Kongres powinien pokazać szanse  energetyki  dla MŚP, tj. nowe zawody,nowe miejsca pracy, nowe technologie – zaznaczył na wstępie Roman Trzaskalik, prezes PNT Euro-Centrum, moderator sesji.

W pierwszej części panelu prelegenci skupili się na  zmianach w otoczeniu ekonomicznym i prawnym, bez których niemożliwe będzie pełne wykorzystanie zmodernizowanych sieci dystrybucyjnych. Potrzebę szerokiego spojrzenia na energetykę podkreślał profesor Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej: - Dziś o energetyce trzeba mówić jednym tchem - budownictwo, transport, rolnictwo, normy zużycia energii - mówił.

Po przerwie rozważano temat optymalizacji kosztów działania małej i średniej firmy oraz gospodarstw domowych poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych sieci energetycznych.

W dyskusji wzięli udział m.in. dr inż. Leon Kurczabiński z Katowickiego Holdingu Węglowego, Jerzy Ziora, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszłkowskiego Województwa Śląskiego, Bartosz Kubik z firmy "Energetyka Zachód" i Zofia Wawrzyczek, prezes LGBS Energia.

Wnioski i konkluzje z piątkowej dyskusji zostaną zebrane i razem z materiałami z pozostałych sesji opracowane przez ekspertów, a następnie  przekazane w formie rekomendacji przedstawicielom administracji centralnej.

 

..."

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z relacją z Kongresu na stronie:

http://www.euro-centrum.com.pl/news/pokaz/229/inteligentna-energetyka---relacja-z-kongresu