This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej - "Porozumienie między Burmistrzami"

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej - "Porozumienie między Burmistrzami"

Szanowni Państwo, Członkowie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Na dzień 23 lutego 2011 r. w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów .w Katowicach przy ul. Stalmacha 17 ustalono drugie posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej.
Kiedy 2011-02-23
od 11:00 do 13:00
Gdzie Katowice, ul. Stalmacha 17
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Spotkanie poświęcone zostanie tematyce „Porozumienia między Burmistrzami”, które ma na celu wykroczenie poza ramy zamierzeń polityki energetycznej Unii Europejskiej (UE) w zakresie zmniejszenia emisji CO2 poprzez ograniczenie zużycia oraz czystszą produkcję i czystsze wykorzystanie energii.  (http://www.eumayors.eu/home_pl.htm)

 

CofM_logo

 

Głównym prowadzącym będzie Pan Piotr SOŁTYSEK – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska Białej ds. Zarządzania Energią, który przedstawi "Plan zrównoważonej gospodarki energetycznej dla miasta Bielsko-Biała" (SEAP) jako część zobowiązania wobec "Porozumienia między burmistrzami" oraz projekt ENGAGE (tylko dla samorządów, które podpisały ww. porozumienie) mający na celu bezpośrednie wsparcie państw Unii Europejskiej w osiągnięciu celów pakietu klimatyczno-energetycznego poprzez zaangażowanie władz lokalnych  dla aktywizacji mieszkańców.

 

SZGiP_1

 

Projekt „ENGAGE współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa od czerwca 2010 do listopada 2012 roku.

 iee_logo

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.energia.um.bielsko.pl/

 

SZGiP_1

 

Oprócz powyższych prezentacji na posiedzeniu omówione zostaną aktualności i wydarzenia w naszym województwie wpływające na kształt Lokalnej Polityki Energetycznej.