This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Koncepcyjne budowanie i rewitalizowanie miast

Koncepcyjne budowanie i rewitalizowanie miast

O tym, jak powinno budować się miasta, żeby dało się w nich zdrowo żyć, a także dlaczego warto zastosować regułę 3 C (ang. compact, connected i coordinated) w urbanistyce, rozmawiamy z Joanną Wis-Bilewicz z adelphi research.

Teraz Środowisko: Urbanizacja na świecie jest coraz większa. Jaka jest tutaj rola planowania przestrzennego?

Joanna Wis-Bilewicz: Rzeczywiście, na całym świecie obserwujemy nasilającą się urbanizację. Obecnie ponad połowa globalnej populacji mieszka w miastach, w 2070 r. będzie to nawet 70 proc. Napływ ludności, podobnie jak ekstremalne zjawiska pogodowe związane ze zmianą klimatu, już dziś znacząco zwiększają presję na infrastrukturę miejską. Dramatycznym przykładem może być miasto Kapsztad, które na skutek długotrwałej suszy zostało pozbawione w 2017 r. dostępu do bieżącej wody. Z kolei sposób w jaki ogrzewamy nasze mieszkania czy jak podróżujemy po mieście mają kluczowy wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Tymczasem kształt ulic czy rodzaj przestrzeni publicznych może albo pomóc w adaptacji do zmian klimatu i poprawiać jakość powietrza, albo wprost przeciwnie - sprzyjać smogowi lub przyczyniać do pustynnienia terenu. Co istotne, mapy wykonane w ramach europejskiego projektu Adaptcity pokazują, że proces pustynnienia dotyka także Warszawę.

 

..."

_______________________________________________________________________

Więcej na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/koncepcyjne-budowanie-rewitalizowanie-miast-5962.html