This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski – konsultacje społeczne

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski – konsultacje społeczne

W dniu 28 września br. Ministerstwo Gospodarki przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych dokument pt. „Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski".

Drugi Krajowy plan działań zawiera w szczególności opis środków poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na końcowe wykorzystanie energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii uzyskanych w okresie 2008-2009 i oczekiwanych w roku 2016.

Dokument dostępny jest pod adresem: http://bip.mg.gov.pl/files/upload/14571/KPD.pdf

Osobą odpowiedzialną za proces konsultacji w Ministerstwie Gospodarki jest Pan Andrzej Guzowski (e-mail: andrzej.guzowski@mg.gov.pl

Zachęcając do udziału w konsultacjach zapraszamy na spotkanie konsultacyjne organizowane przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, które odbedzie sie 19 października 2011 r.

..."

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.chronmyklimat.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13360:drugi-krajowy-plan-dzialan-dotyczacy-efektywnosci-energetycznej-dla-polski-trwaja-konsultacje-spoleczne&catid=22:efektywnosc-energetyczna&Itemid=108