This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Litwini kupili projekt farmy wiatrowej w Polsce

Litwini kupili projekt farmy wiatrowej w Polsce

Lietuvos Energija Renewables, spółka z grupy Lietuvos Energija, zawarła umowę nabycia w Polsce projektu farmy wiatrowej Pomerania o całkowitej mocy 94 megawatów (MW). Lietuvos Energija planuje zakończyć budowę jednej z największych nowych lądowych farm wiatrowych w Polsce przed 2021 rokiem. Na inwestycję oraz rozwój projektu spółka przeznaczy łączną kwotę 127 milionów euro.

Umowa dotycząca nabycia projektu została zawarta z hiszpańską spółką IGE, której właścicielem jest fundusz działający w obszarze inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Rozpoczęcie budowy jest planowane na II kwartał 2019 r., natomiast działalność powinna rozpocząć się w 2021 r.

W listopadzie ubiegłego roku, Farma Wiatrowa Pomerania uczestniczyła w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z instalacji OZE organizowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Aukcja zakończona została przyznaniem 15-letniej stałej ceny 214,98 MWh/zł (50 MWh/Eur).

„Budowanie potencjału i kompetencji w zakresie energii odnawialnej stanowi jeden z filarów strategii LE 2030. Planujemy zwiększyć moce produkcyjne w zakresie „zielonej energii“, w krajach bałtyckich i Polsce do 400 MW do 2020 r. oraz do 3 GW do 2030 r. w ujęciu globalnym. Farma Wiatrowa Pomerania wniesie istotny wkład w polski rynek energii odnawialnej. Polska stanowi jeden z naszych kluczowych rynków strategicznych – Lietuvos Energija utworzyła już spółkę GetOn Energy Sp. z o.o., zajmującą się hurtowym obrotem energią w Polsce, a obecnie poszukuje możliwości rozwoju, które mogą zapewnić synergię pomiędzy produkcją energii a działalnością związaną z obrotem”, mówi Dominykas Tučkus, członek Zarządu i dyrektor ds. infrastruktury i rozwoju (Director of Infrastructure and Development) w Lietuvos Energija.

..."

__________________________________________________________________________

Więcej na stronie: http://biznesalert.pl/litwini-kupili-projekt-farmy-wiatrowej-w-polsce/?fbclid=IwAR250KQgCwMGrLZw6ORxIwDM4tkf7Tmg8ud6nZVWp7P2YBkZzZQwy6XMVPU