This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Mają radę ds. energii w regionie

Mają radę ds. energii w regionie

16 kwietnia w Katowicach odbyło się I posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii. Jednym z najważniejszych zadań tego ciała powinno być opracowanie dokumentu koncepcyjnego dotyczącego przyszłości energii w województwie śląskim.

Tematem posiedzenia było szeroko rozumiane regionalne bezpieczeństwo energetyczne,a także uzgodnienie obszarów działania Rady w przyszłości.

Wojewoda Łukaszczyk w ramach swojego wystąpienia przedstawił wyzwania i zagrożenia związane z zarządzaniem energią w województwie śląskim, poruszając również kontekst ogólnopolski, a także perspektywy dla produkcji węgla kamiennego w powiązaniu z rozwojem rynku energii.

Wszyscy zabierający głos w dyskusji uczestnicy stwierdzili, że powołanie Rady jest konieczną i pilną kwestią. Uzgodniono też, że jednym z najważniejszych zadań tego ciała powinno być opracowanie dokumentu koncepcyjnego dotyczącego przyszłości energii w województwie śląskim.

Pomysł powołania Regionalnej Rady ds. Energii został zgłoszony jako inicjatywa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP) i przedstawiony po ruz pierwszy podczas spotkania samorządowców z przedstawicielami grupy TAURON Polska Energia S.A 12 lutego br.

Inicjatywa ta wynika z rosnącego znaczenia zagadnień związanych z energią i równocześnie wzrastającymi zagrożeniami w tej sferze. Zasadniczą misją Rady jest porozumienie środowisk, działających dotychczas często oddzielnie na rzecz długofalowo pojętego:

- bezpieczeństwa energetycznego;
- efektywnego wykorzystania energii;
- rozwoju województwa śląskiego w oparciu o energię.

- Rada nie będzie stanowić odrębnego bytu prawnego ani podmiotu, ale płaszczyznę konsensusu i współpracy różnych instytucji, władz, firm i środowisk, ukierunkowaną na rozwiązywanie problemów w zakresie energii w województwie śląskim - reasumuje Ferdynand Morski, dyrektor biura ŚZGiP.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 11 czerwca i będzie poświęcone współpracy wszystkich podmiotów w sytuacjach kryzysowych.

______________________________________________________________________________________

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/maja-rade-ds-energii-w-regionie,47320.html