This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Mikroinstalacje bez zielonych certyfikatów

Mikroinstalacje bez zielonych certyfikatów

Mikroinstalacje znajdą się poza systemem wsparcia zielonymi certyfikatami, chyba że ich właściciele zechcą prowadzić działalność gospodarczą i uzyskają koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE - wynika z poprawki do tzw. małego trójpaku energetycznego zgłoszonej w Senacie przez resort gospodarki.

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej , które odbyło się na początku ubiegłego tygodnia, resort gospodarki zgłosił poprawkę do tzw. małego trójpaku energetycznego dotyczącą mikroinstalacji. Propozycja ta dotyczyła zwolnienia właścicieli mikroinstalacji z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej i wprowadzała obowiązek zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji przez sprzedawców z urzędu po cenie równej 80 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym publikowanej przez Prezesa URE.

- Zaproponowaliśmy oprócz tego zwolnienia z działalności gospodarczej dodatkowe ułatwienie w postaci obowiązku zakupu tej energii z mikroinstalacji po cenie niższej niż rynkowej z tego względu, żeby w pierwszym rzędzie zachęcić wytwórców w mikroinstalacjach do zużywania tej energii samodzielnie - wyjaśniał Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Energetyki.
..."

_______________________________________________________________________________________

 

Wiecej informacji na stronie: http://www.wnp.pl/wiadomosci/202011.html