This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchamia narzędzie wspierajace rozwój mobilności w miastach

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchamia narzędzie wspierajace rozwój mobilności w miastach

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych uruchomiło nowy instrument wsparcia miast w planowaniu mobilności miejskiej.

Pilotaż skierowany jest do wszystkich zainteresowanych miast. Jego celem jest zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy. Projekt ma też na celu transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP).

Pilotaż polegać będzie na współpracy z ekspertami Inicjatywy Jaspers przy aktualizacji posiadanego lub przygotowaniu nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej oraz udziale w cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki ww. współpracy. Bezpośrednią współpracą z Jaspers objętych zostało kilka wybranych miast i obszarów funkcjonalnych. Doradztwo obejmuje pomoc przy identyfikacji i ocenie danych, opracowaniu zamówienia na niezbędne analizy, ocenie jakości dokumentacji oraz jej odbiorze od wykonawcy. Doradztwo Jaspers jest bezpłatne i obejmuje pomoc przy zamówieniu/ocenie/odbiorze dokumentów. Wykonanie SUMP i niezbędnych w tym celu analiz leży po stronie miasta.

 

..."

 

_______________________________________________________________________

Więcej na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/miir-uruchamia-narzedzie-wspierajace-rozwoj-mobilnosci-w-miastach-6085.html