This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ministerstwo Środowiska zapowiada wsparcie dla lokalnych ciepłowni

Ministerstwo Środowiska zapowiada wsparcie dla lokalnych ciepłowni

Pilotażowe programy wsparcia ciepłownictwa ze środków krajowych pomogą sektorowi się modernizować zarówno termicznie, jak i kosztowo - powiedział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Dodał, że chodzi tu przede wszystkim o poprawę jakości powietrza.

Program pozwoli nam oszacować i sprawdzić, w jaki sposób powinniśmy pomóc modernizować się tym mniejszym ciepłowniom, tak by one dostarczały w sposób jak najbardziej efektywny - nie tylko termicznie, ale także kosztowo - ciepło do mieszkańców. Sprzyja to poprawie jakości powietrza - zmniejsza emisję dwutlenku węgla i pyłów do środowiska - podkreślił  Sławomir Mazurek.  

Program jest skierowany do ciepłowni o mocy poniżej 50 MW, w których przynajmniej 70 proc. udziałów mają samorządy terytorialne. 

Chodzi o pobudzenie małych powiatowych ciepłowni - przede wszystkim chodzi nam o te najmniejsze miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Tutaj mówimy o 90 proc. polskiego ciepłownictwa - powiedziała Urszula Zając, dyrektor departamentu energii w NFOŚiGW. 

Fundusz przeznaczył na pilotażowy program pół miliarda zł. 

To są początkowe środki na bardzo korzystnych warunkach. 30 proc. dofinansowania w formie dotacji, 70 proc. dofinansowania w formie pożyczki, którą można zwrócić w ciągu 20 lat. Można umorzyć tę pożyczkę do 10 proc., nie więcej niż 5 mln zł - przekazała Urszula Zając.

..."

_________________________________________________________________

Więcej na stronie: https://energetyka.wnp.pl/ministerstwo-srodowiska-zapowiada-wsparcie-dla-lokalnych-cieplowni,344690_1_0_0.html?fbclid=IwAR00uAK6KfXYXBYrqjD_onfr5QhT4-xosxPrIjk_rsaeKyB204czs5C_4tY