This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Monitoring zużycia nośników energii i sterowanie budynkami przyniosło miastu 320 tys. zł oszczędności

Monitoring zużycia nośników energii i sterowanie budynkami przyniosło miastu 320 tys. zł oszczędności

Projekt ten polega na opomiarowaniu budynków pod kątem występującej w nich temperatury, zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz wody. Taki monitoring pozwala na dokładną korektę mocy zamówionej, zdiagnozowanie tzw. poborów bazowych oraz wykrywanie występujących w obiektach awarii.

Został on zainicjowany w 2012 roku i pierwotnie obejmował 5 obiektów użyteczności publicznej. Dotychczas w ramach tego zadania zrealizowano zakup umożliwiający dostosowanie instalacji i montaż czujników w kilkunastu obiektach. Oczywiście personel budynków odpowiedzialny za system został odpowiednio przeszkolony. Obecnie monitoruje się 22 budynki, a w piętnastu z nich prowadzona jest zdalna eksploatacja węzłów ciepłowniczych pozwalająca na bieżącą weryfikację zużycia ciepła. System, w minionym sezonie grzewczym przyniósł oszczędności w wysokości ponad 320 tys. zł.

W dniu 17 listopada zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami wszystkich obiektów objętych projektem, na którym zaprezentowano dane dotyczące ostatniego okresu grzewczego oraz omówiono dalsze działania. Każdy z przedstawicieli poszczególnych jednostek, oprócz aktualnych raportów, otrzymał dodatkowe termometry (w sumie 200), które zostaną rozwieszone w obiektach użyteczności publicznej przypominając o utrzymaniu optymalnej temperatury w pomieszczeniach.

TERMO KTW.jpg 

Teraz urząd miasta chce wdrożyć centralny „System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania systemami grzewczymi w budynkach użyteczności publicznej będących własnością miasta Katowice”. We wszystkich budynkach planowanych na najbliższe lata do termomodernizacji zaprojektowano odpowiednie systemy monitoringu i sterowania. Projekt termomodernizacji budynków użyteczności w Katowicach, który wyceniany jest na ok. 100 mln złotych, to jedno z największych takich działań w Polsce. W tych budynkach nie może zabraknąć systemów monitoringu i sterowania. W przyszłym roku planuje się wykonać inwentaryzację pozwalającą na określenie całkowitego kosztu wdrożenia i utrzymania takiego systemu dla wszystkich pozostałych budynków. Pomocne w opracowaniu modelu realizacji tego zamierzenia będzie wsparcie techniczne w ramach projektu MOLOC, finansowanego z Programu Interreg Europa, do którego miasto Katowice, w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa, złożyło wniosek o dofinansowanie.