This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Nie wszystkie szkoły są ekologiczne

Nie wszystkie szkoły są ekologiczne

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie firmy Knauf Insulation, organizatora Akcji „Ekoszkoła”, aż 35 proc. szkół nie zastosowało żadnych rozwiązań ekologicznych. Ponad połowa dyrektorów szkół nie planuje takich rozwiązań w przyszłości, mimo że stosując takie rozwiązania mogliby obniżyć koszty eksploatacji budynków.

Dyrektywa 2010/31/UE zakłada, że od 1 stycznia 2019 roku wszystkie budynki użyteczności publicznej będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. Zgodnie z nią, każde państwo członkowskie zostało zobligowane do wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych. Budynki szkolne również będą musiały sprostać restrykcyjnym przepisom unijnym w tej kwestii, dlatego dyrektorzy szkół już dziś powinni zacząć myśleć o zastosowaniach poprawiających efektywność energetyczną budynków szkół.

Grosz do grosza . . .

Według badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Knauf Insulation, znaczący wpływ na brak zastosowań ekologicznych w szkołach mogą mieć ograniczone środki finansowe. Z raportu „Stan techniczny polskich szkół” TNS Polska wynika, że szkoły przeznaczają 6 proc. budżetu na większe, okresowe remonty budynków. Kwoty te nie są wystarczające. Dlatego w tej sytuacji szkoły starają się pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej, jednak jak pokazują badania, tylko 11 proc. proc. z nich uzyskuje dofinansowanie.

Remonty szkół . . .

Badania pokazują, że szkoły są remontowane średnio co 5 lat. W 34 proc. szkół remont odbył się w ciągu ostatniego roku. 61 proc. respondentów odpowiedziało, że pomimo potrzeb remontowych, modernizacja budynków się nie odbędzie do końca roku

..."

_______________________________________________________________________________________

Więcej informacji na: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/,39726.html