This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Nowe obowiązki państw UE ws. efektywności energetycznej

Nowe obowiązki państw UE ws. efektywności energetycznej

25 października 2012 r. Unia Europejska przyjęła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Dokument ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, 14 listopada br. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie liczne obowiązki związane z podnoszeniem efektywności energetycznej.

Głosowanie nad nowym aktem prawnym zmieniającym Dyrektywę 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylającym Dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE odbyło się w Parlamencie Europejskim 11 września br. Następnie, 4 października dokument został przyjęty przez Radę UE.

Państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia Dyrektywy ws. efektywności energetycznej w terminie do 5 czerwca 2014 r.

- Nowa Dyrektywa, poprzez ustanowienie wspólnej struktury ramowej w celu obniżenia o 20 proc. zużycia energii pierwotnej w UE, stanowi istotny czynnik wpływający na powodzenie realizacji unijnej strategii energetycznej na rok 2020. Dokument wskazuje środki, pozwalające stworzyć odpowiednie warunki do poprawy efektywności energetycznej również po tym terminie. Ponadto, Dyrektywa określa zasady, na jakich powinien funkcjonować rynek energii tak, aby wyeliminować m.in. wszelkie nieprawidłowości ograniczające efektywność dostaw. Akt prawny przewiduje także ustanowienie krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020 - wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Postanowienia nowej Dyrektywy nakładają na państwa członkowskie wiele obowiązków. Jest to m.in. ustalenie orientacyjnej krajowej wartości docelowej w zakresie efektywności energetycznej w oparciu o swoje zużycie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędność energii pierwotnej lub końcowej albo energochłonność. Państwa muszą również ustanowić długoterminowe strategie wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Konieczne jest zapewnienie poddawania renowacji, od dnia 1 stycznia 2014 r., 3 proc. całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków administracji rządowej w celu spełnienia wymogów odpowiadających przynajmniej minimalnym standardom wyznaczonym dla nowych budynków, zgodnie z założeniem, że budynki administracji publicznej mają stanowić wzorzec dla pozostałych.

..."

_______________________________________________________________________________________

Wiecej informacji na stronie: http://www.wnp.pl/wiadomosci/183998.html