This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Nowe plany gospodarowania wodami będą oparte na większej ilości danych

Nowe plany gospodarowania wodami będą oparte na większej ilości danych

Do 22 grudnia 2021 r. Polska powinna zaktualizować obowiązujące dziś plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Projektowane przez rząd rozporządzenie rozszerza zakres informacji, jakie powinny zostać wzięte w tym czasie pod uwagę.

rzedstawiony przez rząd przed kilkoma dniami projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy(1) stanowi wykonanie określonego w art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne upoważnienia. - Projektowana regulacja wpisuje się w kierunek działań „Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód” z obszaru „Środowisko” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) - czytamy w uzasadnieniu. Jednym z elementów SOR jest bowiem aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Wpływ projektowanego rozporządzenia ma polegać na wykorzystaniu informacji, które są dostępne już dziś, ale nie były dotychczas brane pod uwagę przy opracowywaniu planów. Projekt nowego rozporządzenia nie nakłada więc obowiązku gromadzenia przez administrację publiczną nowych lub niedostępnych obecnie informacji.

Im więcej danych, tym lepsze plany

Plany gospodarowania wodami, jak również wszystkie towarzyszące im dokumenty, przyjmowane są przez Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w drodze rozporządzeń w cyklach sześcioletnich. Projekty planów, oraz ich istotny wkład merytoryczny, powstają jednak w PGW Wody Polskie. Plany są istotnymi dokumentami strategicznymi, które stanowią następnie podstawę do podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód oraz ekosystemów zależnych od wód, poprawę stanu zasobów wodnych, a także zmniejszenie ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody. Efektem wprowadzenia projektowanych teraz zmian ma być zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z wymaganiami prawa europejskiego i najlepszą dostępną wiedzą, poziomu szczegółowości treści tychże planów.

..."

_____________________________________________________________________

Więcej na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/nowe-plany-gospodarowania-wodami-beda-oparte-na-wiekszej-ilosci-danych-6845.html?fbclid=IwAR3jGpDNng2UIc97XLq8INJFHA-4X1zw5Pr4JnawbI1cNwsJeh8WEF2y_Wo