This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Pierwszy krok w adaptacji polskich miast do zmian klimatu postawiony. Co dalej?

Pierwszy krok w adaptacji polskich miast do zmian klimatu postawiony. Co dalej?

Co czeka 44 samorządy po opracowaniu planów adaptacji, jakie korzyści wynikają z posiadania MPA i skąd czerpać środki na sfinansowanie ich realizacji? O tym, a także o perspektywie dla innych, mniejszych miast rozmawiamy z Szymonem Tumielewiczem z Ministerstwa Środowiska.

Teraz Środowisko: W styczniu zakończył się ogólnopolski projekt opracowania 44 Miejskich Planów Adaptacji. Co przyświecało twórcom projektu?

Szymon Tumielewicz: Naszym celem była ocena wrażliwości i podatności miast na zmiany klimatu, a także zaplanowanie priorytetowych działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń - indywidualnie dla każdego z miast. Zastosowanie wspólnej metodyki, wypracowanej po raz pierwszy w Polsce na potrzeby tego projektu, gwarantuje odpowiednią jakość planów. Pozwoli także na współpracę na etapie wdrażania MPA oraz wymianę informacji i doświadczeń – również w odniesieniu do mniejszych miast i terenów niezurbanizowanych.

TŚ: Przedstawiciel jednego z samorządów stwierdził na konferencji, że plan jest raczej diagnozą obecnego stanu, niż propozycją działań. Czy mógłby Pan to skomentować?

ST: Plany są wypełnione propozycjami działań. Mają one różny stopień szczegółowości, zależnie od tego, jak miasta podeszły do przygotowania MPA. Bo pamiętajmy, że dokumenty nie zostały stworzone tylko przez Ministerstwo Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska czy innych konsorcjantów. W tej pracy uczestniczyli pracownicy miast, eksperci z różnych agend miejskich i departamentów. Wobec tego plany różnią się od siebie, odpowiadają na potrzeby, które są w miastach, ale także są efektem określonej wizji rozwoju miasta.

..."

_________________________________________________________________

Więcej na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/pierwszy-krok-w-adaptacji-polskich0miast-do-zmian-klimatu-6312.html