This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Pierwszy "start-up" otrzymuje 200 000 EUR

Pierwszy "start-up" otrzymuje 200 000 EUR

ec_logoIG_logoEFRR_logo 

Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny powołał pierwszy start-up technologiczny w ramach programu „Kapitał dla energii”. Nowa spółka będzie oferować technologie z zakresu nowoczesnych szyb i okien dla budynków niskoenergetycznych. 

Liczne inwestycje budowlane wykorzystujące technologie energooszczędne, a także przeprowadzone analizy rynkowe wskazują, że oferta nowej spółki jest atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców z branży budowlanej. Firma ma spore szanse na sukces komercyjny.

- Pomysł jest wynikiem wieloletnich zainteresowań naukowych. Próbowaliśmy go rozwijać własnymi środkami, eksperymentowaliśmy metodami domowymi. Jednak dopiero teraz, dzięki środkom unijnym, powstała możliwość, by zająć się tym na poważnie   niezależnie od instytucji rozwijać patenty – mówi dr Antoni Kostka, jeden z pomysłodawców odpowiedzialny za biznesową stronę przedsięwzięcia. Za część technologiczną pomysłu odpowiada głównie jego partner – dr Mariusz Paszkowski. – Zaprojektowane przez nas konstrukcje szyb zespolonych znacząco polepszają właściwości termoizolacyjne okien. Są na tyle przełomowe, że firma zamierza konkurować na rynku międzynarodowym - podkreśla wynalazca.

okna_jpg

fot. Grupa Euro - Centrum

Zgodnie z założeniami udziałowców pierwsze miesiące funkcjonowania spółki poświęcone zostaną na dokończenie prac badawczych prototypu oraz zawarcie pierwszych kontraktów z potencjalnym partnerem. Rozpoczęcie sprzedaży planowane jest w przyszłym roku.

Pomysł został objęty maksymalną kwotą dofinansowania projektu „Kapitał dla energii”, czyli 200 000 EUR. Powstała spółka jest więc pierwszą w branży technologii energooszczędnych, która otrzymała dokapitalizowanie ze środków unijnych w tej wysokości. Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, jako koordynator projektu „Kapitał dla energii”, planuje stworzenie jeszcze 11 podobnych firm. Pomoc dla twórców technologii obejmuje 2 etapy.

W pierwszym - przedinwestycyjnym - prowadzone są bezpłatne badania (innowacyjności, czystości patentowej), analizy i opracowania (w tym Biznes Plan i Studium Wykonalności). Druga faza – tylko dla wybranych  pomysłów - to wejście kapitałowe (do 200 000 EUR) i powołanie spółki technologicznej.  W 2009 roku Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny rozpoczął preinkubację sześciu pomysłów. W tym roku przewiduje powołanie kolejnych 3 spółek. Nabór pomysłów ciągle trwa, przy czym preferowane są te z zakresu technologii energooszczędnych, odnawialnych źródeł energii oraz jej poszanowania w budynkach.
 
Projekt „Kapitał dla energii” (Kapitał dla innowacji w zakresie poszanowania energii) prowadzony jest w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Więcej informacji na stronie: www.kapitaldlaenergii.pl.

kapital_logo

Więcej informacji na temat projektu:

Dawid Szarański
Kom. +48 607 643 556
d.szaranski@euro-centrum.com.pl