This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Polityka klimatyczna to nie idée fixe, ale konkret finansowy i gospodarczy

Polityka klimatyczna to nie idée fixe, ale konkret finansowy i gospodarczy

Naiwne myślenie o polityce klimatycznej i brak konkretnych działań lokuje Polskę na pozycji europejskiego marudera. Jednym z elementów strategii naszych sąsiadów staje się sprzedaż zielonej energii do Polski. Dr Maciej Bukowski wskazuje, jak słony rachunek zapłacimy, jeśli nie podejmiemy działań.

Maciej Bukowski: Głównym motywem była nasza krytyczna refleksja nad kształtem polskiej polityki klimatycznej, wciąż pozostającej w fazie strategicznej i operacyjnej niedojrzałości. Państwo podejmuje wiele inicjatyw, ale wyraźnie widać, że nie traktuje tego obszaru do końca poważnie, nie ma spójnej wizji, strategii działania ani jednoznacznych ambicji. A temat naprawdę jest ważny, bo polityka klimatyczna to obecnie jeden z najważniejszych globalnych tematów.

W raporcie przedstawiamy jej wymiar krajowy, finansowy i międzynarodowy, zarówno w ujęciu strategicznym (jako elementu polityki rozwojowej państwa), jak i operacyjnym (jako przedmiotu działań bieżących). Analizujemy, jak w Polsce wygląda planowanie konkretnych aktywności państwa i osiąganie założonych celów.

TŚ: I jakie wyciągają Państwo wnioski?

MB: Niestety diagnoza jest niepokojąca. Polskie podejście do polityki klimatyczno-energetycznej z ostatniej dekady poniosło porażkę: prawdopodobnie nie wypełnimy żadnego z celów na 2020 r.

TŚ: Czy raport ma być swego rodzaju otrzeźwiającym kubłem zimnej wody?

MB: Na pewno życzylibyśmy sobie, żeby skłonił do refleksji. Liczymy na to, że publikując go, skierujemy polską debatę publiczną na trochę inne tory niż te, po których toczy się ona obecnie. Horyzont naszego myślenia zbyt często zawęża się do konieczności lub nie budowy nowych bloków węglowych czy niekończących się dyskusji o wartości rozwoju energetyki jądrowej zamiast siłowni wiatrowych, podczas gdy inne kluczowe kwestie zupełnie umykają naszej uwadze. Czas na pogłębioną debatę jest wprost wymarzony, bo karty są jeszcze w grze, rząd ledwo co opublikował Plan na rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku (KPEiK), a do końca roku musi przygotować długookresową strategię niskoemisyjną do 2050 roku.

..."

_______________________________________________________________

Więcej na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/polityka-klimatyczna-to-nie-idee-fixe-6604.html?fbclid=IwAR2Io8CUPIRREtlVC7-GZOKjfEADXlJO5wAN6Df3FZgjv2yAUXmr0moGqVk