This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Polska Grupa Energetyczna potrafi zarobić na sprzedaży prądu, ale niewiele to daje

Polska Grupa Energetyczna potrafi zarobić na sprzedaży prądu, ale niewiele to daje

Według wstępnych danych wypracowany przez grupę PGE w I kwartale 2019 skonsolidowany zysk netto wyniósł około 585 mln zł wobec 935 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku, co oznacza spadek o 37 proc. Co ciekawe i może okazać się symptomatyczne dla całej branży, od początku roku PGE zarobiła dużo więcej na sprzedaży prądu niż rok temu w tym samym czasie; niższy zysk to efekt mniejszej produkcji energii i wyższego kosztu emisji CO2 - uwaga - aż o 600 mln zł.

PGE przekazała do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2019 roku. 
Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2019 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła około 15,6 TWh ( w I kwartale 2018- 17,7 TWh), wolumen dystrybucji wyniósł 9,3 TWh ( w I kwartale 2018 -9,19 TWh), a sprzedaż energii do odbiorców finalnych wyniosła 11,5 TWh ( w I kwartale 2018- 10,54 TWh. Natomiast wolumen sprzedaży ciepła wyniósł w I kwartale 2019 roku około 20,9 PJ wobec blisko 23,5 PJ rok wcześniej. 

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) osiągnięty przez grupę PGE w I kwartale 2019 roku wyniósł około 1822 mln zł wobec 2214 mln zł w I kwartale 2018 (spadek EBITDA o 18 proc.). PGE podała, że przez wzgląd na spójność danych operacyjnych z rachunkiem zysków i strat wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez nowy blok nr 5 elektrowni Opole (około 0,57 TWh w I kw. 2019) nie jest wykazana w przychodach, ale jako korekta pomniejszająca nakłady inwestycyjne. 

W prezentacji dotyczącej szacunkowych wyników za I kwartał 2019 roku PGE podała, że negatywnie na poziom EBITDA za ten okres wpłynęły: niższy o 2,1 TWh wolumen produkcji, w tym wolumen z węgla brunatnego niższy o 1 TWh; niższy wolumen sprzedaży ciepła o 2,6 PJ (ze względu na wyższe temperatury); brak wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, koszt emisji CO2 wyższy o około 600 mln zł rok do roku i wyższe koszty paliwa produkcyjnego o 77 mln zł rok do roku. 

_________________________________________________________________

Więcej na stronie: https://energetyka.wnp.pl/polska-grupa-energetyczna-potrafi-zarobic-na-sprzedazy-pradu-ale-niewiele-to-daje,345015_1_0_0.html?fbclid=IwAR0uhxxkaIpay744WXfDW1tlYKa90j2y1J_aoKDij2E4NR22o9UdD4iwF5U