This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Pozew przeciw Unii. Chodzi o spalanie biomasy

Pozew przeciw Unii. Chodzi o spalanie biomasy

Przedstawiciele z sześciu różnych krajów złożyli w Sądzie Europejskim pozew, w którym zakwestionowali traktowanie przez UE biomasy jako paliwa odnawialnego. Tymczasem Unia opiera przede wszystkim na biomasie realizację swoich celów energetycznych.

W zmienionej unijnej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii (znanej jako RED II ) podniesiono cel zużycia energii ze źródeł odnawialnych do 32% do 2030 r. RED II dopuszcza zaliczanie biomasy do realizacji tego celu, o ile spełnia określone kryteria zrównoważonego rozwoju.

RED II przyspieszy szeroko rozpowszechnione dewastacje lasów i znacząco zwiększy emisję gazów cieplarnianych, nie licząc emisji CO2 ze spalania paliw drzewnych. Elektrownie opalane drewnem emitują więcej CO2 na jednostkę energii wytworzonej niż elektrownie węglowe, ale RED II liczy te emisje jako zerowe. Traktowanie biomasy leśnej jako odnawialnej energii o niskiej lub zerowej emisji, zarówno w RED I jak i RED II, ma i będzie nadal zwiększać presję na wycinki w lasach w Europie i Ameryce Północnej, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na paliwo z biomasy w UE” – czytamy w powództwie wytoczonym przez powodów pochodzących z Estonii, Irlandii, Francji, Rumunii, Słowacji i USA.

..."

_________________________________________________________________

Więcej na stronie: https://swiatoze.pl/pozew-przeciw-unii-chodzi-o-spalanie-biomasy/?fbclid=IwAR296mi37KGKL6_O1mIvPhjBFQgKVturPMfssmOTv6_8cbTMBqJTvYJ4lU4