This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Przekroczenie stężenia ozonu - próg informowania

Przekroczenie stężenia ozonu - próg informowania

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 24.06.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 23.06.2016 r.:

  • nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

-         jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),

-         jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),

-         24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),

-         24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),

-         ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3),

  • wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:

-         ośmiogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 44%, Wodzisławiu Śląskim o 42%, Katowicach o 28%, Zabrzu o 19%, Ustroniu o 14%, Cieszynie o 10%, Dąbrowie Górniczej o 8%, Bielsku-Białej o 6%, Złotym Potoku (gm. Janów) o 5%, Częstochowie o 3%.

Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla ozonu (180 µg/m3) została przekroczona w Rybniku w godzinach od 16 do 18-tej oraz w Wodzisławiu w godzinach od 16 do 17-tej.

 

>>> PEŁNA PROGNOZA <<<