This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Przekształcenia Tauron Ciepło trafią do sądu

Przekształcenia Tauron Ciepło trafią do sądu

Do 30 stycznia do sądu trafi zaskarżenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tauron Ciepło S.A., dotyczącej przejęcia spółki przez Enpower Service i przekształceniu jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – zapowiada Piotr Wujec, pełnomocnik drobnych akcjonariuszy spółki - byłych i obecnych pracowników zakładów wchodzących w skład Tauron Ciepło.

- W tej sprawie zostały naruszone przepisy prawa handlowego. Chodzi m. in. o dyskryminację drobnych akcjonariuszy oraz postępowanie noszące znamiona działania na szkodę spółki.  To zasadnicze kwestie, które zostaną sformułowane i szczegółowo opisane w dokumencie zaskarżającym uchwałę NWZA - przekonuje Piotr Wujec.

Przekształcenia w Tauron Ciepło wzbudziły też protest związków zawodowych działających w spółce. Związkowcy domagali się, aby przed przekształceniem zostało zawarte tzw. porozumienie transferowe gwarantujące pracownikom, zachowanie dotychczasowych uprawnień wynikających z zakładowych układów zbiorowych pracy.

- Przedstawiliśmy projekt takiego porozumienia, prowadziliśmy już rozmowy na temat tego dokumentu, ale wciąż nie udało się go podpisać. Tymczasem najpierw 31 grudnia została podjęta uchwała o przejęciu spółki, tez, 9 stycznia formalnie zakończyło się NWZA, tymczasem porozumienia jak nie było, tak nie ma, co wzbudza coraz większy niepokój załogi - mówi Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w spółce.

- Projekt porozumienia transferowego nie zawiera żadnych wygórowanych żądań. Dokument sprowadza się właściwe od jednej kwestii, chcemy gwarancji, aby do czasu wynegocjowania i podpisania nowego układu zbiorowego w przekształconej spółce, obowiązywały dotychczasowe  układy zbiorowe, które funkcjonowały w Tauron Ciepło S.A. Co zresztą wielokrotnie obiecywał prezes podczas spotkań z załogą - podkreśla Justyna Latos.

..."

_________________________________________________________________________________________

Wiecej informacji na stronie: http://www.wnp.pl/wiadomosci/przeksztalcenia-tauron-cieplo-trafia-do-sadu,215498_1_0_0_0_0.html