This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Przetarg na zakup prądu dla miejskich jednostek

Przetarg na zakup prądu dla miejskich jednostek

Ruda Śląska zamierza ogłosić jeden skonsolidowany przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek miejskich. Dzięki temu wydatki związane z zakupem prądu mają zmniejszyć się co najmniej o 10 proc. - ocenia prezydent miasta, Grażyna Dziedzic

Zadłużona w sumie na ponad 200 mln zł Ruda Śląska wdraża program oszczędnościowy, skutkujący zmniejszeniem wydatków. Dotyczy to m.in. kosztów energii. Jak podali w czwartek przedstawiciele Urzędu Miasta, w pierwszej połowie roku zaoszczędzono ok. 1,5 mln zł na oświetleniu ulic i budynków należących do magistratu.

W przyszłym roku, gdy uda się w jednym przetargu wybrać dostawcę prądu dla wielu miejskich jednostek, oszczędności mają być większe.

Wspólne zaopatrywanie wielu placówek w energię praktykowane jest już w kilku dużych miastach woj. śląskiego. W przyszłym roku wspólny przetarg na zakup prądu dla miejskich instytucji, szkół oraz na potrzeby oświetlenia ulicznego w co najmniej kilku miastach planuje ogłosić Górnośląski Związek Metropolitalny.

Jego przedstawiciele szacują, że oszczędność może sięgnąć co najmniej 15 proc., przy wydatkach miejskich placówek na energię rzędu 100 mln zł rocznie.

GZM zamierza wykorzystać zapisy ustawy o zamówieniach publicznych. Umożliwia ona, by gminy ze swego grona wyłoniły lidera, który w ich imieniu udzieli Związkowi pełnomocnictwa w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na zakup energii.

..."

 _____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/przetarg-na-zakup-pradu-dla-miejskich-jednostek,20272.html