This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Raport ONZ: Tylko globalna interwencja pozwoli uniknąć katastrofy

Raport ONZ: Tylko globalna interwencja pozwoli uniknąć katastrofy

Do 2050 r. populacja ludzkości wzrośnie do nawet 10 mld, odnotujemy wzrost zapotrzebowania na energię o 30 proc. Jak wynika z raportu ONZ, tylko globalna interwencja pozwoli uniknąć katastrofy.

Podczas zeszłotygodniowej 4. Sesji Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych w Nairobi przedstawiono raport stanowiący kompleksową ocenę stanu środowiska naturalnego. Szósta edycja Global Environment Outlook(1) zatytułowana „Zdrowa planeta, zdrowi ludzie” nie napawa optymizmem – jej autorzy alarmują, że postępująca degradacja środowiska już wkrótce może zagrozić fundamentalnym podstawom naszego istnienia.

Nawet 13,2 mld osób na świecie i miliony przedwczesnych zgonów

Jako główne zagrożenia wymienione zostały zanieczyszczenia powietrza, zmiany klimatyczne, zanik bioróżnorodności, degradacja gleby, presja na ekosystemy lądowe i morskie, urbanizacja czy marnotrawstwo żywności i zasobów naturalnych. Autorzy opracowania alarmują, że do 2050 r. z powodu złej jakości powietrza dojść może do milionów przedwczesnych zgonów (szczególnie w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce). Ostrzegają także, że obecność zanieczyszczeń w systemach słodkowodnych doprowadzi do tego, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stanie się główną przyczyną śmierci do 2050 r.

..."

____________________________________________________________________

Więcej na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/raport-onz-tylko-globalna-interwencja-pozwoli-uniknac-katastrofy-6595.html?fbclid=IwAR1ogA4rIj6lG75ZdzGCYSRbHGIzeT58Wl5ZOla6id6jMBvgguh_jLI_nao