This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ruszył pilotaż. MIiR wdraża program zrównoważonej mobilności miejskiej

Ruszył pilotaż. MIiR wdraża program zrównoważonej mobilności miejskiej

Gdzie miasto powinno wspierać transport pieszy, gdzie rowerowy, a gdzie samochodowy - m.in. na te pytania odpowiedzieć ma pilotażowy program wdrożenia zrównoważonej mobilności miejskiej. Do projektu zgłosiło się łącznie 37 miast.

Do bezpośredniej współpracy zostało wybranych pięć miejscowości w tym: Rawicz, Konin oraz Białostocki Obszar Funkcjonalny, Obszar Funkcjonalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także Subregion Centralny Województwa Śląskiego.

Podczas poniedziałkowej konferencji inaugurującej dwuletni projekt, który ma zachęcić lokalne władze do stworzenia planów zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP), przedstawiciele resortu inwestycji i rozwoju, ministerstwa infrastruktury oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali list intencyjny. Zobowiązują się w nim do wspierania miast w tworzeniu planów i wprowadzenia zrównoważonego transportu w miastach.

Planowanie dla ludzi i z ludźmi

Jak podkreśliła na spotkaniu wiceminister inwestycji i rozwoju rozwoju Małgorzata Zielińska, która w resorcie odpowiada za finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, "w planach zrównoważonej mobilności miejskiej znajdziemy np. informacje, gdzie miasto powinno wspierać transport pieszy, gdzie rowerowy, a gdzie samochodowy". Podkreśliła, że "taka strategia łączy różne gałęzie transportu, ale zawsze nacisk położony jest na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców". - Planowanie transportu publicznego to skoncentrowanie się na ludziach, a nie tylko infrastrukturze. To planowanie dla ludzi i z ludźmi - dodała.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel zaznaczył, że potrzebna jest zmiana strategii w podejściu do transportu miejskiego, bo już dziś ok. 60 proc. mieszkańców Polski mieszka w miastach. - Strategie te muszą obejmować kwestie związane z samą infrastrukturą oraz uwzględniać działania na rzecz trwałych zmian w preferencjach transportowych mieszkańców miast. Muszą też stanowić integracje różnych gałęzi transportu - podkreślił. Bittel dodał, że ministerstwo infrastruktury od kilku lat jest zaangażowane w promocję planów zrównoważonej mobilności miejskiej podejmując liczne działania w celu wsparcia tych planów, m.in. publikacje poradnika opracowania planów zrównoważonej mobilności SUMP.

..."

__________________________________________________________________

Więcej na stronie: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/ruszyl-pilotaz-miir-wdraza-program-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-6780.html?fbclid=IwAR3y8813qyTZTGvTq-hds0k8FpjYj2bul_Ndc-3qYVRHZeLbCHjj_GnwwOw