This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Samorządy muszą nauczyć się oszczędzać energię

Samorządy muszą nauczyć się oszczędzać energię

Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na samorządy lokalne obowiązek zwiększania efektywności energetycznej. Samorządom mogą w tym pomóc firmy energetyczne – mówi Rafał Soja, wiceprezes Tauron Sprzedaż, spółki zajmującej się handlem energią.

Wiele samorządów prowadzi działania proefektywnościowe na własną rękę, ale proste możliwości oszczędności wyczerpują się, dlatego potrzebne jest wsparcie m.in. na poziomie finansowania działań prooszczędnościowych. Takim wsparciem ma być system białych certyfikatów - odbiorca modernizuje i zwiększa swoją efektywność energetyczną a w zamian ma dodatkowy dochód związany ze sprzedażą białych certyfikatów - mówi Rafał Soja, wiceprezes Tauron Sprzedaż.

Ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie w 2011 r., mówi, że każda jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania musi zastosować co najmniej dwa z wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej:

– zawieranie umów z podmiotem realizującym przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej,
nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
– wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu albo ich modernizacja,
nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków,
– sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m kw., których jest właścicielem lub zarządcą.

Jak podkreśla Rafał Soja, samorządom w tych działaniach mogą pomagać firmy energetyczne. - To może być konkretna pomoc polegająca np. na przygotowaniu produktów dedykowanych dla samorządu, w tym dostawa energii oraz obrót białymi certyfikatami, wspólne realizowanie projektów proefektywnościowych a także wsparcie w procesach audytu energetycznego i obrotu certyfikatami – wyjaśnia Rafał Soja.

Przedsiębiorstwa energetyczne i samorządy mogą także współpracować przy wymianie lamp oświetleniowych na ulicach, przebudowie instalacji, termomodernizacji obiektów komunalnych, budowie i rozbudowie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Firmy energetyczne mogą służyć samorządom również w doradztwie w zakresie działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii oraz oferować produkty handlowe motywujące do podejmowania działań proefektywnościowych.

Rafał Soja zwraca uwagę, że wzrost efektywności energetycznej w jednostkach publicznych będzie jednym z najważniejszych zadań w realizacji polityki energetycznej.

 

Źródło: http://www.wnp.pl/wiadomosci/160842.html