This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Seminarium IETU - Wywiązywanie się Polski i województwa śląskiego ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie redukcji,emisji zanieczyszczeń powietrza

Seminarium IETU - Wywiązywanie się Polski i województwa śląskiego ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie redukcji,emisji zanieczyszczeń powietrza

Rozwój cywilizacyjny i narastający problem zanieczyszczenia powietrza na świecie od połowy XX wieku spowodował konieczność podjęcia na arenie międzynarodowej działań, zmierzających do systemowego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawę jego stanu sanitarnego z uwzględnieniem transportu transgranicznego zanieczyszczeń.
Kiedy 2019-04-25
od 13:00 do 14:30
Gdzie Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach ul. Kossutha 6, sala 121
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Podczas seminarium omówione zostaną działania podejmowane na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie krajowych limitów redukcji emisji zanieczyszczeń konwencjonalnych i gazów cieplarnianych oraz działania w tym zakresie Unii Europejskiej. Przedstawione będą wyniki analiz osiągania przez Polskę krajowych limitów redukcji emisji dla lat 2010 i 2020. 

Ministerstwo Środowiska  od roku 2002 wprowadziło monitorowanie krajowego poziomu redukcji emisji poszczególnych zanieczyszczeń. Wykorzystało do tego, opracowaną przez IETU, metodę wyznaczania emisji granicznych dla województw do monitorowania redukcji emisji na poziomie regionalnym w poszczególnych latach.  Pozwala to na bieżącą ocenę możliwości wywiązania się Polski ze zobowiązań międzynarodowych.
Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce pod względem udziału w krajowej emisji zanieczyszczeń do powietrza, dlatego poziomy redukcji emisji w tym województwie w dużym stopniu wpływają na możliwość wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Polski. 

W prezentacji przedstawione będą wyniki analiz redukcji emisji w woj. śląskim w świetle określonych dla tego województwa emisji granicznych dla lat 2010 i 2020. Konsekwencją redukcji emisji w województwie w okresie ostatnich prawie 30 lat powinna być systematyczna poprawa jakości powietrza. W tym kontekście przedstawione zostaną wyniki analiz jakości powietrza za okres 1989-2017.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenie na seminarium prosimy dokonać do 23 kwietnia 2019 r.

________________________________________________________

Program seminarium: https://ietu.pl/wp-content/uploads/2019/04/Program_seminarium_IETU_25_kwietnia_2019_final.pdf

Więcej na stronie: https://ietu.pl/otwarte-seminaria-ietu/najblizsze-seminarium-2-2/

ietu.png