This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Sprawozdanie z 1-go spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej przy Związku Miast Polskich

Sprawozdanie z 1-go spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej przy Związku Miast Polskich


Odpowiadając na zaproszenie Związku Miast Polskich do udziału w Grupie Wymiany Doświadczeń z efektywności energetycznej zgłosiło się 21 miast z całej Polski. W bezpośrednich pracach grupy uczestniczy 9 miast, w tym miasto Katowice. Powstanie tej grupy jest pierwszym krokiem w kierunku uruchomienia monitoringu gospodarki energetycznej miast i gmin w ramach Systemu Analiz Samorządowych. Głównym celem powołania grupy jest m. in.

  • promowanie zrównoważonego zarządzania energią w gminach,
  • dzielenie się doświadczeniami miast w dziedzinie zarządzania energetyką komunalną,
  • wymiana informacji i pomysłów w kierunku efektywniejszego zarządzania energią,
  • przygotowanie wskaźników porównawczych dla gmin w zakresie efektywności energetycznej do celów rozszerzenia Systemu Analiz Samorządowych.

Spotkanie GWD w Bielsku-Białej odbyło się w dniach 16-17 grudnia 2009 r. i skupiło głównie pracowników samorządowych zajmujących się zarządzaniem energią i ochroną środowiska. W ciągu 2 dni obrad na sali spotkały się 42 osoby z wielu miast Polski (grupa podstawowa: Bielsko-Biała, Brodnica, Częstochowa, Dzierżoniów, Ełk, Katowice, Lublin, Poznań, Warszawa; grupa rozszerzona: Gostyń, Kozienice, Sandomierz, Płock, Szydłowiec). Spotkanie pozwoliło na zaprezentowanie aktualnego systemu zarządzania energią w Bielsku-Białej, pokazanie osiągnięć Gospodarzy w zakresie wdrażania rozwiązań energooszczędnych na terenie miasta oraz zaprezentowanie dotychczasowych doświadczeń poszczególnych miast w dziedzinie efektywności energetycznej. Wszystkie prezentacje wygłoszone na spotkaniu dostępne są na stronie http://www.pze.um.bielsko.pl/

 bielsko1
   fot. Urząd Miasta Katowice


Gościem specjalnym spotkania była Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cites” Pani Maria Stankiewicz, która przedstawiła podstawową działalność oraz prowadzone przez stowarzyszenie projekty (http://www.pnec.org.pl) . 

 bielsko2

fot. Urząd Miasta Katowice

 Spotkanie było również okazją do prezentacji wystawy „IMAGINE”, która przedstawia najlepsze europejskie przykłady w zakresie ochrony środowiska przez działania ograniczające wykorzystywanie paliw kopalnych. Wystawa IMAGINE prezentuje praktyczne informacje o działaniach wokół poszanowania energii na przykładach wielu wdrożonych projektów.

 bielsko3

fot. Urząd Miasta Katowice


Było to pierwsze z cyklu 5 zaplanowanych spotkań grupy, której prace przewidziane są do czerwca 2010 r. Spotkanie nr 2 odbędzie się pod koniec stycznia 2010 r. w Częstochowie. Ze strony Urzędu Miasta Katowice udział do udziału we wszystkich spotkaniach wyznaczony został Pan Daniel WOLNY.