This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Projekt "Drugiego Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski"

Projekt "Drugiego Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski"

Zdaniem Koalicji Klimatycznej "Efektywność energetyczna jest korzystnym ekonomicznie, najmniej kontrowersyjnym, a przy tym pobudzającym gospodarkę i tworzącym miejsca pracy sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz najtańszą metodą wypełniania przez Polskę zobowiązań pakietu energetyczno-klimatycznego w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych".

Projekt Drugiego Krajowego Plan Działań dotyczącego efektywności energetycznej (II KPD EE) przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki jest wypełnieniem wymagań dyrektyw: ESD 2006/32/WE i EPBD 2010/31/WE oraz ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. nr 94 poz. 551). Dokument został przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych w dniu 28 września 2011 roku. Prezentowane stanowisko zostało przygotowane w ramach powyższych konsultacji.

Odnosniki do dokumentów znajdują się na stronie:

http://chronmyklimat.pl/energetyka/efektywnosc-energetyczna/13535-stanowisko-koalicji-klimatycznej-na-temat-projektu-drugiego-krajowego-planu-dzialan-dotyczacego-efektywnosci-energetycznej-dla-polski