This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Styczniowa Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Styczniowa Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

W dniu 27 stycznia w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej.
Na spotkaniu Przewodnicząca komisji Pani Bożena Herbuś, przedstawiła główne złożenia wykonanego dokumentu pn. „Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowa (CEEAP)” oraz zaprezentowała podejście Władz Miasta Częstochowy do spraw związanych z realizacją na swoim terenie polityki energetycznej.

Ponadto ustalono główną tematykę spotkań komisji na najbliższe miesiące:
Luty – Przykłady realizacji zarządzania energią w gminach,
Marzec – Procedura aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe",
Kwiecień – Doświadczenia gmin w stosowaniu systemów obniżających zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym,
Maj – Odnawialne i alternatywne źródła energii,

Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej jest jedną z trzynastu komisji działających przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów i pełni rolę opiniotwórczą dla Zarządu Związku. Komisja stanowi przede wszystkim forum wymiany cennych doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się w samorządach sprawami związanymi z szeroko rozumianą energetyką, przez co ułatwia rozwiązywanie wielu skomplikowanych problemów.