This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Szansa na dofinansowanie usuwania azbestu z prywatnych domów

Szansa na dofinansowanie usuwania azbestu z prywatnych domów

Podpisano umowę między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wspólne dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych w województwie śląskim w latach 2011 - 2012.

Dzięki niej samorządy gminne, posiadające na swoim terenie zinwentaryzowane i objęte gminnym programem likwidacji azbestu  wszelkie obiekty zawierające odpady azbestowe, mogą na ich likwidację uzyskać- ze środków NFOŚiGW- dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe dofinansowanie może pochodzić ze środków WFOŚiGW w formie preferencyjnej pożyczki, która w połowie może zostać umorzona bez konieczności przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie proekologiczne.

Z dofinansowania skorzystać mogą właściciele wszystkich obiektów objętych gminnym programem usuwania azbestu. W praktyce daje to szansę na sfinansowanie bezzwrotne w wysokości do 75% procent  kosztów dotyczących zdjęcia azbestu, transportu i jego unieszkodliwienia. Prace te musza zostać jednak wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia na wykonywanie tego typu zadań, co musi być stosownie udokumentowane. Na realizację tego dwuletniego programu  przewidziano ok.5mln złotych, w tym 2,5 mln zł przekazanych z NFOŚiGW.

 

wfos_azbest

Fot. WFOŚ i GW w Katowicach

 

W całym kraju na realizację rządowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przewidziano w ciągu 30 lat ok.48.300 mln zł, z czego fundusze ekologiczne pokryją 711 mln zł.


Więcej informacji na temat dofinansowania zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych znajduje się na stronie:

http://www.wfosigw.katowice.pl/artykul-832-szansa_na_dofinansowanie_usuwania_azbestu_z_prywatnych_domow.htm