This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Tylko 30 % Polaków widzi korzyści z niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych

Tylko 30 % Polaków widzi korzyści z niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych

Zanieczyszczenie powietrza bije rekordy, a stężenie dwutlenku węgla w atmosferze w ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosło o blisko 20%, podaje Światowa Organizacja Meteorologiczna. Tymczasem, jak wynika z badań TNS OBOP przeprowadzonych na zlecenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii, świadomość społeczna nt. wpływu wysokiej emisji gazów na zdrowie jest niska. Tylko 30% Polaków dostrzega korzyści dla zdrowia wynikające z wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych.

Źródłem groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza oprócz zakładów przemysłowych i ruchu drogowego o dużym natężeniu są przede wszystkim wykorzystywane na terenach podmiejskich i wiejskich lokalne źródła ciepła, takie jak piece opalane węglem, drewnem czy olejem opałowym.

Wększość Polaków nie dostrzega jednak konieczności eliminowania wysokoemisyjnych źródeł energii i zastępowania ich ekologicznymi i bardziej przyjaznymi dla zdrowia i środowiska.

- Na terenach niezurbanizowanych, gdzie dostęp do sieci gazowej ma jedynie 20% mieszkańców w okresie jesienno-zimowym odnotowuje się drastyczny wzrost zanieczyszczeń powietrza. Wykorzystywanie wysokoemisyjnych paliw do indywidualnego ogrzewania mieszkań zwiększa
w powietrzu stężenie szkodliwych dla zdrowia gazów, takich jak dwutlenek siarki, tlenek węgla, drobny pył oraz lotne substancje organiczne - mówi ekspert Forum FREE, Bożena Wróblewska.

Szkodliwe substancje emitowane do atmosfery zauważalne są szczególnie zimą. Zanieczyszczenia widać gołym okiem na śniegu, na który opadają. Codzienne wdychanie tych gazów może wywoływać szereg objawów chorobowych. Najczęściej są to uszkodzenia błony śluzowej dróg oddechowych, których następstwem są częstsze infekcje układu oddechowego oraz zaostrzenie objawów przewlekłych chorób płuc.

Efektem może być także przedwczesne starzenie się płuc, zmniejszenie ich pojemności, a tym samym skrócenie długości życia. W badaniach przeprowadzonych przez dr hab. Wojciecha Lubińskiego udowodniono, że w przypadku ekspozycji na drobne zanieczyszczenia pyłowe nie istnieje w zasadzie dolna granica stężenia, które można by uznać za bezpieczne. Stwierdzono także silny związek między poziomem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, a śmiertelnością spowodowaną nowotworami płuc.
 

..." 

_________________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem zamieszczonym na stronie:

http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/,27813.html