This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ulga podatkowa na instalacje OZE i termomodernizację od Nowego Roku!

Ulga podatkowa na instalacje OZE i termomodernizację od Nowego Roku!

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszły nowe regulacje. Zakładają one wprowadzenie ulgi podatkowej na zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacji. Do nich zaliczają się również instalacji oze!

Dnia 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. dotyczące określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Dzięki tej regulacji od 2019 roku wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne wskazane w rozporządzeniu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozporządzenie to jest rezultatem ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która weszła w życie 30 listopada 2018 r.

Zgodnie z tą ustawą podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wchodzącego właśnie rozporządzenia, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.


..."


_______________________________________________________________________________

Więcej na stronie: http://globenergia.pl/ulga-podatkowa-na-instalacje-oze-i-termomodernizacje-od-nowego-roku/