This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / W Barcelonie o efektywnosci energetycznej

W Barcelonie o efektywnosci energetycznej

Przedstawiciele miast Metropolii „Silesia” wzięli udział w kolejnym spotkaniu projektu poświęconym efektywności energetycznej SERPNETE. Realizacja projektu zbiega się z tak ważnymi wydarzeniami jak niedawna zmiana Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej efektywności energetycznej oraz dyskusją na temat priorytetów funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Nowa dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej, w odróżnieniu od poprzedniej, wskazuje konkretne cele jakie każdy z krajów musi osiągnąć w zakresie oszczędności energii. Wprowadza ona m.in. obowiązek wdrożenia działań zapewniających oszczędne gospodarowanie energią, w tym modernizację budynków administracji publicznej, lepsze gospodarowanie energią przez jej dystrybutorów i dostawców oraz obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych firm.

Wskazanie w Dyrektywie sektora publicznego jako sektora mającego znaczący wpływ na ograniczenie zużycia energii oznacza, że w najbliższych latach miasta będą musiały przeprowadzić szereg działań, aby sprostać wymogom unijnym. Sektor budynków jest odpowiedzialny za około połowę emisji CO2, które nie zostały objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji, posiada również znaczący potencjał w zakresie obniżenia emisji CO2 przy niewielkich lub wręcz ujemnych kosztach. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że 12% to budynki użyteczności publicznej nowa dyrektywa zakłada objęcie od 1 stycznia 2014 r. obowiązkiem przeprowadzania rocznie procesu renowacji do stanu odpowiadającego minimalnym standardom dla nowych budynków aż 3% całkowitej powierzchni budynków należących do administracji publicznej.

..."

_____________________________________________________________________________________

Wiecej informacji na stronie: http://www.gzm.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1855:w-barcelonie-o-efektywnosci-energetycznej&catid=45:aktualnoci&Itemid=31

 

serpe