This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / WFOŚiGW Katowice: 81 samorządów dostanie pieniądze na niską emisję

WFOŚiGW Katowice: 81 samorządów dostanie pieniądze na niską emisję

Trwają konsultacje dotyczące wyjątkowej w skali kraju umowy między Ministerstwem Gospodarki a WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie walki z niską emisją. Chodzi o ponad 3 mld zł, z których skorzystać może 81 samorządów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełni funkcję tzw. Instytucji Wdrażającej dla działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

- Jako jedyny wojewódzki fundusz w kraju podpisaliśmy taką umowę z ministerstwem gospodarki na kompleksową walkę z niską emisją. Trwają ustalenia zasad i kryteriów, ale już wiadomo, że obszar jaki program obejmuje, jest imponujący. To cały subregion centralny - wymienia Andrzej Pilot, prezes katowickiego WFOŚiGW.

81 beneficjentów

Początkowo beneficjentami programu miało być 14 miast subregionu, ale poszerzono grono tak, że adresatami są gminy i powiaty ziemskie – w sumie 81 samorządów w subregionie.

Ze środków unijnych wspierane będą projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczych lub chłodu oraz zakresu wysokosprawnej kogeneracji.

- Celem uzyskania efektu synergii likwidacji niskiej emisji, projekty cząstkowe poszczególnych beneficjentów będą skorelowane zarówno pod względem obszarowo-funkcjonalnym jak i w zakresie terminów realizacji – czytamy w opisie programu.

Podstawą ubiegania się o wsparcie będzie ujęcie każdego projektu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy oraz w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Województwa Śląskiego.

..."

_________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/wfosigw-katowice-81-samorzadow-dostanie-pieniadze-na-niska-emisje,70505.html