This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Projekty Urzędu Miasta Katowice

Projekty Urzędu Miasta Katowice

 

Miasto Katowice, jak każde miasto będące dużym skupiskiem użytkowników energii, posiada pewien potencjał zmniejszenia zużycia paliw i energii. Stoi także przed szansą i wyzwaniem, by stać się jednym z europejskich miast o zrównoważonej gospodarce energią. By tego dokonać miasto potrzebuje odpowiednich bodźców ekonomicznych, instytucjonalnych i społecznych, a także technologicznych. W związku z powyższym miasto przystąpiło do realizacji projektów międzynarodowych. Są to między innymi:

AWAIR - Zintegrowana, wielopoziomowa wiedza i podejście w celu przeciwdziałania krytycznym zjawiskom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, poprawa jakości życia obywateli w Funkcjonalnych Obszarach Miejskich w Europie Środkowej

 

 AWAIR.jpg 

 

MOLOC - „Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej”

 

 moloc.jpg 

 

MPA - Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys.


 

 

ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej,

logo adaptcity  

 

SERPENTE – Poprawa Efektywności Energetycznej Obiektów Użyteczności Publicznej.

 logo serpente

  

PEPESEC - Partnerstwo w planowaniu energetycznym, jako narzędzie kreowania zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym.

pepesec rys  

 

SEC-BENCH. Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych.

 secbench rys