This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Projekty Urzędu Miasta Katowice

Projekty Urzędu Miasta Katowice

 

Miasto Katowice, jak każde miasto będące dużym skupiskiem użytkowników energii, posiada pewien potencjał zmniejszenia zużycia paliw i energii. Stoi także przed szansą i wyzwaniem, by stać się jednym z europejskich miast o zrównoważonej gospodarce energią. By tego dokonać miasto potrzebuje odpowiednich bodźców ekonomicznych, instytucjonalnych i społecznych, a także technologicznych. W związku z powyższym miasto przystąpiło do realizacji projektów międzynarodowych. Są to:

ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej,

logo adaptcity  

 

SERPENTE – Poprawa Efektywności Energetycznej Obiektów Użyteczności Publicznej.

 logo serpente

  

PEPESEC - Partnerstwo w planowaniu energetycznym, jako narzędzie kreowania zrównoważonej gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym.

pepesec rys  

 

SEC-BENCH. Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych.

 secbench rys