This is Lite Plone Theme

MPA

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest opracowanie Miejskich planów adaptacji do zmian klimatu.

 

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców jest projektem Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

  

Czas trwania projektu 17 stycznia 2017 – 17 stycznia 2019

Wartość projektu: 29 950 000 zł Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.  

  

Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA) powstają we współpracy władz lokalnych, mieszkańców i ekspertów . MPA uwzględnią lokalne uwarunkowania i problemy, z których każde ma inną specyfikę i strukturę oraz mierzy się z innymi trudnościami. Dokumenty będą uwzględniały długofalowe planowanie i zróżnicowane potrzeby interesariuszy i społeczności lokalnych.

Adaptacja do zmian klimatu stanowi nowy wątek w polityce rozwojowej państw i miast. Wdrożenie MPA poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miast i zwiększy ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu. Projekt jest realizacją wskazań strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu w Polsce (SPA 2020*).

Więcej informacji: 

44mpa.pl