This is Lite Plone Theme

Projekt SEC-BENCH

Projekt SEC-BENCH „Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Inteligentna Energia Europa.

 secbench rys

 

Porównanie gmin pod względem najważniejszych wskaźników związanych z energią oraz klimatem Ziemi, powstał we współpracy z międzynarodową siatką gmin zaangażowanych w projekt SEC-BENCH. Ponadto wykorzystano dane powszechnie dostępnie w statystyce publicznej, tworząc wskaźniki możliwe do uzyskania, w drodze analiz informacji statystycznych. Główny element projektu stanowiło zagadnienie benchmarkingu oraz metodyki samooceny danego miasta lub gminy, we wszelkich procesach planistycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z planowaniem energetycznym. Wskaźniki utworzone w ramach projektu SEC-BENCH umożliwiają porównywanie efektów działań gmin głównie w zakresie własnych obiektów. W pierwszej kolejności porównano bezpośrednio budynki oraz grupy obiektów należące do miasta Katowice. Drugim krokiem był benchmarking wskaźników dla wszystkich polskich gmin uczestniczących w projekcie.


Zakres prac Urzędu Miasta Katowice:

  • Opracowanie dokumentu „Wizja i strategia rozwoju systemów energetycznych miasta Katowice”,
  • Opracowanie dokumentu „Benchmarking miasta Katowice i metodyka samooceny w procesach planistycznych i monitoringu”,
  • Opracowanie i uruchomienie portalu o tematyce zarządzania energią i planowania energetycznego www.katowice.energiaisrodowisko.pl.

 

W projekcie wzięły udział instytucje i gminy z następujących krajów: Norwegia, Grecja, Słowenia, Portugalia, Dania, Bułgaria, Włochy, Polska. Projekt był realizowany w latach 2008-2010.

 

Warsztaty tematyczne

  1. Organizacja przez Urząd Miasta Katowice spotkania projektowego, które odbyło się w dniach 29-30.11.2009 r. w Katowicach >>>


Newsletter

  1. Biuletyn SEC-BENCH Nr 1. Maj 2008 >>>
  2. Biuletyn SEC-BENCH Nr 2. Luty 2009 >>>
  3. Biuletyn SEC-BENCH Nr 3. Kwiecień 2009 >>>