This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Energia w Twoim mieście / Energia gazowa

Energia gazowa

Miasto Katowice jest dobrze zgazyfikowane. System gazowniczy dociera do wszystkich dzielnic miasta. Do największych skupisk obiektów i osiedli doprowadzony jest gaz sieciowy na średnim lub niskim ciśnieniu. Obszarami bilansowymi o największym stopniu zapotrzebowania na paliwo gazowe są Szopienice, Śródmieście oraz Dąb.

Na terenie miasta Katowice działają następujące przedsiębiorstwa gazownicze:

  • GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach,
  • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu,
  • PGNiG SA Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu.

Na terenie miasta zlokalizowany jest węzeł gazowy wysokiego ciśnienia - Węzeł Szopienice, eksploatowany przez GAZ-SYSTEM S.A. Gazociągami wysokiego ciśnienia gaz przesyłany jest następnie do stacji redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia. W Katowicach występuje 12 stacji I-go stopnia należących do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Na terenie miasta występują również 3 stacje I-go stopnia, będące własnością odbiorców paliwa gazowego (Baterpol, Górnośląskie Centrum Medyczne, Porcelana Śląska).

Długość sieci średniego ciśnienia na terenie miasta wynosi ok. 188,5 km. 

Grupa gospodarstw domowych stanowi grupę o najwyższej konsumpcji gazu ziemnego. Drugą co do wielkości grupę wśród konsumentów gazu stanowią odbiorcy z grupy handlowo-usługowej.

 

Źródło:

  • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice, 2014, FEWE
  • Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice, 2014, Energo-Projekt SA.