This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Jakość powietrza w Katowicach / Finansowanie

Finansowanie

 

Potencjalne źródła finansowania zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania w budynkach / lokalach mieszkalnych na proekologiczne:

  • Dotacja ze środków Urzędu Miasta Katowice (przeczytaj)zarowka
  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (przeczytaj)
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (przeczytaj)
  • Fundusze Norweskie i EOG (przeczytaj)
  • Program Ryś (NFOŚiGW) – termomodernizacja budynków jednorodzinnych (przeczytaj)
  • Program Prosument (NFOŚiGW) - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (przeczytaj)
  • Kredyty proekologiczne Banku Ochrony Środowiska (przeczytaj)
  • POLSEFF 2. Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (przeczytaj)
  • Zadania z zakresu Ochrony atmosfery (WFOŚiGW w Katowicach) - przeczytaj
  • Fundusz Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego (przeczytaj)