This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Jakość powietrza w Katowicach / Finansowanie zewnętrzne / Fundusz Termomodernizacji i Remontów BGK

Fundusz Termomodernizacji i Remontów BGK

 

bgk logoCelem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy: premia termomodernizacyjna, premia remontowa oraz premia kompensacyjna.

 

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zbiorowego zamieszkania,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych,
 • lokalnych źródeł ciepła.

Z premii mogą korzystać też osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

 

Warunki kredytowania:

 • Kredyt do 100% nakładów inwestycyjnych,
 • Możliwość otrzymania premii bezzwrotnej: termomodernizacyjnej, remontowej (budynki wielorodzinne, użytkowane przed dniem 14 sierpnia 1961 r.), kompensacyjnej,
 • Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

  Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

 • Wysokość premii remontowej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.


Więcej informacji nt. programu oraz dokumentacja dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 

aktualizacja: luty 2016 r.