This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Jakość powietrza w Katowicach / Finansowanie zewnętrzne / Fundusze Norweskie i EOG

Fundusze Norweskie i EOG

 

eog logo

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE.  W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia). Jednym z nich jest Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Obszary wsparcia:

  • poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
  • wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej (wsparcie w ramach projektu predefiniowanego),
  • wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.


Rodzaje kwalifikowalnych projektów:

  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania.
  • Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o mocy do 5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji / trigeneracji).
  • Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla ww. budynków użyteczności publicznej.

 

Uprawnieni beneficjenci

Jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne.

 

Wartość i poziom dofinansowania projektu

Wartość dofinansowania projektu wynosi od 170 000 euro do 3 000 000 euro (wypłacana jako dofinansowanie za usunięcie 1 tony CO2/rok). Poziom dofinansowania projektu wynosi do 80 proc. (faktyczna intensywność dofinansowania jest uzależniona od redukcji lub uniknięcia emisji CO2).

 

Wszystkie informacje nt. programu oraz ogłoszenia o naborze dostępne są w Serwisie Programu.

 

aktualizacja: luty 2016 r.