This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Jakość powietrza w Katowicach / Finansowanie zewnętrzne / Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko

 

logo poisInfrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

 

Obszary wsparcia w zakresie zmniejszenia emisyjności gospodarki (Priorytet I):

  • wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;
  • wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;
  • rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia;
  • promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;
  • promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Podstawowym trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy.

 

Przykładowe działania przewidziane do dofinansowania:

  • ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
  • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
  • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
  • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego).

 

Wszystkie linie priorytetowe opisane są w dokumencie "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko" (dokument)

Wszystkie informacje nt. programu oraz ogłoszenia o naborze dostępne są w Serwisie Programu.

 

aktualizacja: luty 2016 r.