This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Jakość powietrza w Katowicach / Finansowanie zewnętrzne / RPO dla woj. śląskiego

RPO dla województwa śląskiego

logo slaskZ pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu dla województwa śląskiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

Do głównych obszarów i typów projektów z zakresu efektywności energetycznej, na które w najbliższych latach przeznaczone zostanie dofinansowanie, należą m.in.:

  • budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • ograniczenie liczby gospodarstw używających do ogrzewania materiałów zanieczyszczających powietrze, np. pieców węglowych, kominków, itp. poprzez wymianę lub modernizację pieców bądź podłączanie budynków do sieci cieplnych;
  • termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach.

 

Wszystkie informacje nt. programu dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

 

aktualizacja: luty 2016 r.