This is Lite Plone Theme

WFOŚiGW Katowice

 

wfos logoZadania z zakresu ochrony atmosfery obejmują inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

 

Zakres ten obejmuje głównie:

  • budowę, lub zmianę systemów ogrzewania na bardziej efektywne ekologicznie i ekonomicznie,
  • wdrażanie obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji (PONE),
  • termoizolację (ocieplanie) budynków,
  • instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych, lub biopaliw,
  • zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

 

Warunki finansowania zależne od rodzaju programu.

WFOŚiGW w Katowicach udziela dofinansowania na wspieranie działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe. Wnioskodawcą może być wyłącznie inwestor bezpośredni, posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dofinansowanie udzielane przez Fundusz to:

  • Pożyczka, w tym pożyczka pomostowa,
  • Dotacja, przekazanie środków,
  • Umorzenie części wykorzystanej pożyczki,
  • Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania.

 

Na terenie województwa śląskiego pracuje 5 Doradców energetycznych zatrudnionych w strukturach WFOŚiGW. Każdemu z Doradców zostały przypisane gminy, w których będzie świadczył usługi doradcze. Sprawdź swojego doradcę

Więcej informacji nt. programu oraz dokumentacja dostępne są na stronie WFOŚiGW w Katowicach

 

aktualizacja: luty 2016 r.