This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Przydatne narzędzia

Przydatne narzędzia

 comp 

Zachęcamy do korzystania z narzędzi prezentowanych w niniejszej zakładce. Są to:

  • Regionalny System Ostrzegania. Aplikacja zapewnia skuteczne przekazywanie mieszkańcom powiadomień o zagrożeniach oraz o środkach ostrożności w związku z różnego rodzaju zagrożeniami, jak np. wysokie i bardzo wysokie poziomy stężeń pyłu zawieszonego, zagrożenie powodziowe.
  • Aplikacja Jakość Powietrza w Polsce prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
  • Aplikacja ecoGator prezentuje najbardziej efektywne produkty dostępne na rynku oraz porady nt. ekologicznego stylu życia.
  • Program RetScreen International służący technicznej i finansowej analizie opłacalności projektów z zakresu czystych technologii.